4/10/2012

Sågning av balkar till brobygge

 Här en stock på sågen den är 10 meter lång och väger 2500kg.

Snart är en bjälke klar.Byte av stenkista

 Här har båthuset stämpats uppt och gör det möjligt att skjuta in den nytillverkade stenkistan
 Här har den nya stenkistan flottats fram, ifrån kajen dit den fraktats och lossats med kranbil
 Här är all sten som den gamla stenkistan var fylld med. Den är upplyft och utforslad för hand. Stenarna används sedan i den nya kistan.
 Här är den nya kistan på plats. Nu är det bara att bubba in stenarna igen.
Färdigt.

4/01/2012

Väderkvarn

 Montering av de nya kvarnvingarna
 Tillverkning av de nya vingarna hemma på verkstaden
Det nya underredet
Väderkvarnen efter restaurering

1/06/2011

Timmerlagning ekonomibyggnad med visthusbod och jordkällare

P6030877
P6030878
Rötskador under dörrar i syllstock.

P6040888
P6050902
Timringsarbete färdigt.

P7280956 
Ena gaveln kläs med kilsågad panel för att skydda timret från fortsatt nedbrytning.

P7290964

Fundament till körbro - Åg masugn

P9070085Den ruttna körbron vid Ågs masugn demonteras.

P9080100Ihoptimring av brons nya bockfundament sker på marken.

P9150112 De nya fundamenten lyfts på plats.
De längsta stockarna är 10 meter långa och är sågade i egen såg.

P9160128 Timringsarbetet börjar bli färdigt.