1/06/2011

Fundament till körbro - Åg masugn

P9070085Den ruttna körbron vid Ågs masugn demonteras.

P9080100Ihoptimring av brons nya bockfundament sker på marken.

P9150112 De nya fundamenten lyfts på plats.
De längsta stockarna är 10 meter långa och är sågade i egen såg.

P9160128 Timringsarbetet börjar bli färdigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar