11/30/2010

Hölada

P9030388

Gammal glestimrad hölada i rundtimmer.

P9030389Det gamla spåntaket liknade mer ett torvtak på grund av mossa.

PC170625

Höladan plockades ned och timrades sedan upp inomhus.
Vissa stockar var så dåliga att när tjälen gick ur dem så gick de itu.

P3250051 Ladan monteras på dess ursprungliga grund och plats.

P3250055

Nytt spåntak läggs med späntade spån, som har bättre hållbarhet än hyvlade.

Hur hopplöst något än kan se ut så går det oftast att rädda.
Även om mycket måste bytas så är konstruktionen fortfarande densamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar